Морська термінологія

LPS-корал. Крупнополіпний корал (en. Large Polyp Stony coral), однай із найбільш розповсюджених категорій твердих коралів. Мікромуси, бластомуси, кауластреї та інші тверді корали з великими поліпами потрапляють в цю групу.

SPS-корал. Мілкополіпний корал (en. Small Polyp Stony coral), традиційно одна із найбільш складних в утриманні категорій коралів. Акропори, монтипори, серіатопори, стилофори тощо.